SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203035/011 | 3000 Hatvan Vécsey u. 2/a

Intézmény logo

Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

Damjanich Jánosnak, az 1848/49-es szabadságharc tábornokának és vértanújának nevét 1955-től viseli Hatvan város legnagyobb szakképzési intézménye. Az iniciálé, a D betű egyben az iskola emblémája. A függőleges fekete I betűn "S" formában tekergő vonalak felmenő iskolarendszerünket, az egymás mellett működő iskolatípusokat jelképezik; a könyv, az emberi műveltség és kultúra egyik legősibb eszközeként jelenik meg. A könyv lapjainak ívelt vonalában pedig egy stilizált Z betű látható. Így rejtették el az iskola emblémájában a diákok között oly' kedvelt és immár közismert DISZI rövidítést.

Az alapítás éve 1890. A város fejlődése, gazdasági fellendülése ekkor már szükségessé tette az iparos képző iskola létrehozását. A kezdet - mai szemmel nézve - rendkívül szokatlan, hiszen sem iskolaépület, sem állandó tantestület nem volt. A korabeli feljegyzésekből kiderül, hogy mindig abban az épületben oktatták a tanoncokat, ahol az órát adó tanár dolgozott. A hajdani tanonciskola tanulóinak létszáma 1906-ban már elérte a 106 főt. Fontos állomása volt az iskola történetének 1941, hiszen akkor nevezték ki az első igazgatót. A diákok hetente két alkalommal jártak iskolába, azon kívül minden nap dolgoztak, még a tanítási napok délelőttjein és az iskolai szünetekben is. Bizonyára minden mai diák irigyli, hogy a tanulóknak ekkor még csak egy könyvük volt. Saját épülete 1946-ban lett az intézménynek, mindössze két tanteremmel. Ez volt az őse a Madách utcai épületnek. Egy 1948-ból származó adat szerint egész napos tanítás esetén a tanulók önköltségi áron, azaz két forintért kaptak ebédet. 1973-tól a tanítás már a fent látható, új, modern iskolaépületben történt, amely fokozatosan bővült. Előbb egy új épületszárnnyal, majd egy 120 fő befogadóképességű kollégiummal és egy nagy rendezvények megrendezésre is alkalmas 300 fő befogadóképességű aulával. Ekkor helyezték el Damjanich János mellszobrát az aula előtt, amelyet minden évben október 6-án az aradi vértanúkra emlékezve az iskola diákjai megkoszorúznak. Az országban az elsők között itt indul olyan érettségit adó képzés, amelyre szakmunkás bizonyítvány birtokában - életkortól függetlenül - bárki jelentkezhetett. Így aztán nem csoda, hogy nem egyszer szülők és gyermekeik is ugyanazon időpontban koptatták az iskolapadokat. A DISZI-ben Magyarországon elsőként indult kísérleti jellegű 9-10. osztályos képzés, és az intézet tantestülete dolgozta ki azt a kísérleti tantervet, amelyben már akkor kiemelt szerepet kapott az informatikai és idegen nyelvi oktatás. A sok mindent megélt, nagy múltú intézmény a több mint 100 év alatt sokat változott, képzési rendszere hihetetlen mértékben átalakult. Az ide látogató már egy pezsgő életet mutató, és a régióból több mint 1000 tanulót beiskolázó, hatalmas oktatási centrumot láthat.

A három épületszárnyból álló hatalmas iskolaépületben több mint 50 tanteremben folyik az oktatás, amelyek közül említést érdemel a hat számítástechnikai tantermen túl a korszerűen felszerelt nyelvi labor, a CNC terem és a villamos mérőterem. Még a laikusoknak is érdekes látványt nyújt az elektropneumatikai szaktanterem, ahol a két szimulációs gépsoron elektronikus kapcsolások, PLC programozás, pneumatikus és robottechnikai hibakereső feladatok is elvégezhetők. Az 1998-as évek a DISZI életében is óriási változásokat hozott, mert az ezredforduló tájékán indul az iskolában a világbanki tanterv alapján működő informatikai és közlekedési szakközépiskolai képzés. Hatvan térségében történt ipari szerkezetváltás pedig olyan új, korszerű, high-tech (csúcstechnológia) szakmai képzéseket indukált, amelyekre méltán lehet büszke Hatvan városa. Megkezdődött a mechatronikai technikus-, és a termelésirányítási és logisztikai szakirányban működő gépipari mérnökasszisztens - képzés. Ez utóbbival némiképpen az a régi álom is teljesült, hogy a város - amelyet nem véletlenül iskolavárosként is emlegetnek - a felsőoktatás irányában is elmozdult, ugyanis a menedzserasszisztens képzést a Miskolci Egyetem akkreditálta, így a legtehetségesebb tanulók Magyarország legnagyobb campusában folytathatták felsőfokú tanulmányaikat. Természetesen a 9-10. osztályra épülő hagyományos szakképzés is jelen van az iskola falai között.

A pedagógiailag jól felkészült, nagy tapasztalattal bíró tantestületnek köszönhetően a gyakorlati oktatás ma már kabinetrendszerben zajlik. Az iskola földrajzi helyzetéből adódóan a gazdasági egységeknél végzett gyakorlat is rendkívül sokszínű. Az iskolai tanműhely több mint 20 kft.-vel, bt.-vel, magánvállalkozóval, stb. tart munkakapcsolatot, és ha az iskola ez irányú kapcsolatrendszerét szeretnénk jellemezni, több mint 300 gazdasági szereplőt kellene megemlíteni. A munkaerő-piaci viszonyok folyamatos változása megköveteli a naprakész, korszerű felkészítést, ezért a gyakorlati képzés feltételeit és módszereit folyamatosan korszerűsítik. A Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium valóban olyan oktatási központ szerepét tölti be, amely a térség ipari és gazdasági fejlődését jelentősen befolyásolja, hiszen az iskola a területi igényeknek megfelelően foglalkozik a munkanélküliek át- illetve továbbképzésével is.

A DISZI-ben évente a különböző iskolatípusban végzetteket - a szakközépiskolásokat, a szakmacsoportos 10. osztályosokat, a több, mint 20 féle szakmát tanuló diákokat - figyelembevéve mintegy félezer tanuló búcsúzik a hagyományosan látványos ballagási ünnepségeken. Évente több mint 25 vizsgabizottság gondoskodik a végzősök vizsgáztatásáról. Az egy- egy iskolatípusban tanulmányaikat befejezők nagy része nem hagyja el iskoláját, hanem a sokrétű - érettségire, illetve 10. osztályra épülő - és az új szakközépiskolai, szakiskolai képzésnek és a belső átjárhatóságnak köszönhetően újabb és újabb szakmákat, képesítéseket szerez. Az intézmény beiskolázási körzete túlnő a megyehatárokon, Nógrád, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye tanulóit is fogadja. A távoli települések diákjai is szívesen választják a sokféle lehetőséget kínáló intézményt. Saját kollégiummal rendelkezik, amely az iskolával egybeépült, ezért a diákok számára az átjárás a lehető legkényelmesebb. Az elhelyezés szárnyanként a diákok igényeihez igazítottan történik. TV szoba, könyvtár, közös konyha, telefon áll a kollégisták rendelkezésére. Minden egyes szobában (amelyek négyágyasak) az Internet hozzáférési lehetőség biztosított. A kollégium földszintjén iskolai ebédlő, orvosi szoba, számítógépes terem található. A tornatermet, az udvari sportpályát és a konditermet természetesen a kollégisták is használhatják.

A DISZI Pedagógiai Programja a készség- és képességfejlesztés. A nevelőtestület méltán büszke arra, hogy tanulóik ma egyetemeken, főiskolákon tanulnak, úgy, hogy a különböző iskolatípusokon keresztül szintről szintre haladva, egyre magasabb végzettségeket szerezhettek, büszkék a mesterré vált sikeres szakemberekre, vállalkozókra, akik a megnövekedett igényekhez igazodva mindig megújulva gyakorolják valaha itt tanult mesterségüket.


Partnereink

SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum


Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3000 Hatvan Vécsey u. 2/a

Telefon: +36207773496

E-mail: diszi@diszi.hu

OM azonosító: 203035/011


2024Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium