SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203035/011 | 3000 Hatvan Vécsey u. 2/a

Intézmény logo

Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A szakképző intézmény hivatalos neve Heves Vármegyei SZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
2. A szakképző intézmény székhelye, elérhetőségei és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

Székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.

Telefonszám: +36-20/777-34-96

E-mail: diszi@diszi.hu

Honlap: diszi.hu

3. A szakképző intézmény adószáma, törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

Adószáma: 15831938-2-10
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 831938
KSH statisztikai számjel: 15831938-8532-312-10

OM azonosítója: 203035

Intézményi kód: 203035/011

4. A szakképző intézmény ügyfélszolgálata

Iskolatitkárság –  László Orsolya, Tóth Henrietta

3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.

Tel: 20/858-3732, 20/858-3733 titkarsag@diszi.hu

Ügyfélfogadás rendje:

H-P: 8.00 – 16.00

5. A szakképző intézmény vezetőinek neve, elérhetősége

Milibák-Veres Erika főigazgató

20/858-3775, foigazgato@hmszc.hu

Vincze Dániel igazgató

20/858-3734, vincze.daniel@diszi.hu

Hegyi István kancellár

70/3311-480, kancellar@hmszc.hu

6. A szakképző intézmény szervezeti felépítése Organogram
7. A szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, adatai és a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

központi költségvetési szerv
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

Honlap: www.nive.hu

A feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

3300 Eger, Kertész utca 128.

Telefon: +36-70/657-1912

E-mail: hmszc@hmszc.hu

Honlap: hmszc.hu

Adószáma: 15831938-2-10
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 831938
KSH statisztikai számjel: 15831938-8532-312-10

OM azonosítója: 203035

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Képzések, beiskolázási tudnivalók
1. Az oktatás munkarendje szerinti bontásban az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója Elérhető ágazatok, szakmák
2. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Felvételi tájékoztató
3. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Engedélyezett osztályok, csoportok
4. A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is HMSZC Térítési és tandíjfizetési szabályzata
5. Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége Egyéb foglalkozás igénybevétele
2.2. Az iskola működésével kapcsolatos információk
A szakképző intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Rendezvények, események
2.3. Felnőttképzés
1. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma nem releváns
2. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
3. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
4. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
2.4. Dokumentumok
A szakképző intézmény szakmai programja,
szervezeti és működési szabályzata
és házirendje

Szakmai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program Vezetői program
A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns
A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje nem releváns
2.5. Adatok, statisztika
1. A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége Oktatók végzettsége
2. Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Tanulói létszámadatok
3. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok Kimaradás, évfolyamismétlés adatai
4. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje Osztályozó vizsga követelményei
5. Évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei Érettségi vizsga átlageredményei

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum


Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3000 Hatvan Vécsey u. 2/a

Telefon: +36207773496

E-mail: diszi@diszi.hu

OM azonosító: 203035/011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2022/000789


2024Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium