SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203035/011 | 3000 Hatvan Vécsey u. 2/a

Intézmény logo

Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Könyvtár

Könyvtár

A könyvtárában igénybe vehető szolgáltatások:

 • Kölcsönzés
 • Tájékoztatás
 • Helyben olvasás
 • Az iskolai könyvtár számítógépes katalógusának használata
 • Más könyvtárak online katalógusainak használata
 • Az iskolai munkához szükséges internetes keresések
 • Zenehallgatás (fülhallgatóval)
 • Számítógép-használati lehetőségek (szövegszerkesztés, prezentáció készítése)
 • Előjegyzés

 

Elérhetőség:

E-mail cím: meszaros.livia@diszi.hu

Telefonszám: 70/641-2910

 Nyitva tartás:

Hétfő: 8.00-15.00

Kedd: 8.00-15.00

Szerda: 8.00-15.00

Csütörtök: 8.00-15.00

Péntek: 8.00-13.00

 Könyvtárostanár: Mészáros Lívia

 
 

Kölcsönzési előírások:

 •  A kiválasztott dokumentumok leltári számát és címét a kölcsönző jelenlétében a könyvtárostanár feljegyzi a kölcsönző füzetbe, s a kölcsönzővel aláíratja.
 • Visszaszolgáltatáskor az aznapi dátummal a könyvtáros igazolja a visszaadást.
 • Egyszerre 3 könyv kölcsönözhető 3 hét időtartamra, és kétszer hosszabbítható a kölcsönzési időtartam. (kivétel: A tartós tankönyvek, ezeket egy tanévre kölcsönözhetik pl. atlasz)
 • A kölcsönzési határidő három hét, de a könyvtár fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelentkező igények kielégítése érdekében a kölcsönzött dokumentumokat visszakérje RENDKÍVÜLI ESETBEN (pl. verseny, könyvtári rendezvény stb.)

Könyveken kívül kölcsönözhetők 1-1 napra egyes kézikönyvek, szótárak is az iskolában tanító tanároknak. A nevelők egyéb információhordozókat –videofilm, CD, DVD, CD-ROM – is kikérhetnek, mely munkájukhoz szükségesek.

A tanév végéig – az utolsó előtti tanítási hétig – minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni.

Nyári időszakra csak rendkívül indokolt esetben elsősorban tartós tankönyvet lehet kölcsönözni.

Az iskola dolgozói és tanulói – iskolai munkaviszonyuk megszűnése esetén – elszámolásuk alkalmával– a könyvtárossal igazoltatni tartoznak, hogy a könyvtárral szemben visszaszolgáltatási vagy kártérítési kötelezettségük nincs.

 

Iskolai könyvtárunk tevékenységrendszeréről

Iskola és könyvtár egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Mindkettő története a messze távoli múltba vezet vissza, lényegében egyidősek az emberi civilizáció történetével. Kezdettől összetartoznak: ahol iskola létrejött ott azonnal vagy rövid időn belül megjelent a könyvtár is.

 

Az iskolai könyvtár helye, szerepe és feladatrendszere az iskolánkban

Az iskolai könyvtárunk az iskolánk szerves része, ahol elsődleges feladata:

 • a tanulók és a tanárok igényeinek kielégítése és fejlesztése a könyvtárban.
 • az iskolában folyó pedagógiai tevékenységhez, a nevelő-oktató munkához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása és megőrzése,
 • továbbá a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása, mely szerves része az intézmény reálpedagógiai tevékenységrendszerének.

Az iskolai könyvtárunk olyan ideális szellemi műhely, ahol a tanulók a könyvtári gyakorlatot végzik a könyvtáros és más szakos tanárok irányításával, az órák után pedig a tanulók és a tanárok egyénileg vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait, például a könyvtárostanár tanácsadó, tájékoztató funkciójából származó szolgáltatásokat.

Az iskolai könyvtár az intézményben nem elkülönülő, önálló szervezeti egység, hanem az iskolánk szerves része.

A könyvtárostanár munkája a nevelőtestületi munka szerves része, a helyi pedagógiai programban megfogalmazott cél és feladatsor szerint.

 "A könyvek azért vannak, hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt mi a fejünket valami jobbra használjuk. Az ismeretek számára a könyv biztosabb otthont nyújt. Az én fejemben bármilyen könyvszagú ismeretnek a felezési ideje néhány hét. Így hát az ismereteket biztos megőrzésre a könyveknek, könyvtáraknak hagyom, és inkább horgászni megyek, néha halra, néha új ismeretekre.."

                                  Szent-Gyögyi Albert

Mesél a könyvtár

Egy kis történetiség

Az iskolánk könyvtára 1972-től működik Hegyi Ferenc könyvtáros vezetésével a Madách utcai épületben. Öt éven belül két könyvtáravatás is volt: 1974-ben 72 m2 alapterületű volt, rá öt évre 1979-ben 210 m2-esre bővítették az iskola könyvtárát, mert már akkor is fontosnak tartották az iskola és a könyvtár kapcsolatát. A könyvtár az iskola szerves része. Nagy hangsúlyt fektettek a partnerkapcsolatra, egymás munkájának az megismerésére és megbecsülésére, amely közös nevezőre hozza, azonos cél érdekében mozgósítja a tanárokat és a könyvtárost. Ennek érdekében az iskola könyvtárosa megszervezte a könyvtárismeretei szakkört. Akkor 6100 kötetes könyvállomány, 35 féle folyóirat és hanglemezek álltak a tanulók és a tanárok rendelkezésére. A kölcsönzési idő heti 24 óra volt. A könyvtár szabadpolcos kölcsönzőből, olvasóteremből, klubszobából és a könyvtáros irodájából állt.

Hegyi Ferenc nyugdíjba vonulása után Friedrich Tünde váltotta 1983-ban a könyvtárost. 1990-es évek elején a könyvtár átköltözött az iskola főépületének földszintjére. Több kis helyiségre, olvasótermekre és a könyvtáros irodájára tagolódott a könyvtár.  Több éven keresztül több pályázaton vett részt a könyvtáros, annak érdekében, hogy megszépüljön, korszerűsödjön iskolánk könyvtára. Ezen beruházásokból valósult meg a könyvtár bútorzatának cseréje, amelyhez a szakmunkát iskolánk tanulói végezték. Nem mellékesen be tudott szerezni hi-fi tornyot, videót, DVD-lejátszót, televíziót, több számítógépet és nyomtatót is az intézmény könyvtára. A SOROS Alapítvány támogatásával nyolc éven keresztül 10-20 féle folyóirattal is bővült az állomány.

Friedrich Tünde nyugdíjba menetele után 2009-2011 között Székely Beatrix volt a könyvtárostanár az iskolánkban. Ebben az évben költözött fel jelenlegi helyére a könyvtár a 3. emeletre, mert a középiskolákat összevonták, és a régi könyvtárat átalakították főigazgatósággá.  Több könyvtári versenyen is sikeresen képviselték iskolánkat diákjaink. Ebben az időszakban vált hagyománnyá a Mikulás-ünnepség.

A Heves Megyei SZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ISKOLAI KÖNYVTÁRA mintegy 8023 db állományával (könyv, CD, CD-ROM), a tankönyvtárunkban meglévő tankönyvekkel, és az internet-hozzáféréssel rendelkező számítógéppel áll tanulóink és tanáraink rendelkezésére. A könyvtár nyitvatartási ideje 33 óra. Három alkalommal pályáztunk sikeresen az OTP Fáy András Alapítvány Könyvhullám pályázatára, melynek segítségével bővült a könyv- és folyóirat állományunk is. Sőt az egyik évben két e-book olvasót is nyert az iskola könyvtára, amelyet folyamatosan használunk.

Mindennapok

Tanórai foglalkozások tartása (könyvtárhasználati ismeretek a könyvtárostanár által, könyv- és könyvtárhasználat szaktárgyakhoz kapcsolódóan szaktanárok által). A DISZI könyvtárának egyik fontos feladata, a könyvtárban található könyvek zavartalan kölcsönzésének biztosítása, a tanulók tankönyveinek ellátása, valamint a könyvtárhasználati órák megtartása 9-10. évfolyamon, amely egész tanévben zajlik, az iskola könyvtárostanára, és az osztályfőnök egyeztetésével.

Felkérés esetén, a tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztató stb.) szervezésében, megtartásában való részvétel.

Az iskola könyvtára vizsga- és rendezvény helyszínként is működik egész tanévben. Ebben a feladatban is részt vesz a könyvtárostanár.

Iskolánk diákja szeretnek a barátságos könyvtári környezetbe beülni szünetekben, a tanórák után találkozni a barátokkal, amíg várnak a buszra, vonatra. Mire is használják a DISZI tanulói az iskola könyvtárát? A házi olvasmányok kölcsönzésére (más néven kötelező olvasmányok kölcsönzése). Helyben olvasásra, helyben használatra; Kutatás, házi feladat készítésére, internetezésre; filmnézésre, zenehallgatásra, társasjátékozásra, sakkozásra;

Hagyományaink

Több éves hagyomány iskolánkban a Mikulás-ünnepség szervezése dolgozóink gyermekei és unokái számára. A hagyományhoz tartozik az is, hogy a műsort minden évben iskolánk diákjai adják, a műsor egyik szervezője, lebonyolítója az iskola könyvtárostanára. Nagyon nagy az érdeklődés a mai napig.

Házi vetélkedőket is szoktunk szervezni az DISZI könyvtárban, amelynél célunk ötvözni a különböző műveltségterületeket a könyvtárhasználattal. Ilyen vetélkedők a következők: a költészet napja, a víz világnapja, a Föld napja, a népmese napja, és az iskolánk névadójáról, Damjanich Jánosról is megemlékezünk. Minden évben itt fedezik fel az új vers- és prózamondó tehetségeket. Végezetül több éves hagyomány, hogy iskolánk részt vesz a nemzetközi könyvjelzőcsere-programban, amelynek célja az iskolai könyvtárak- és az olvasás népszerűsítése. Diákjaink az elmúlt évek során könyvjelzőt cseréltek portugál, horvát, román és szolnoki diákokkal.

 

„A könyv az iskola lelke.”

Comenius

 


Partnereink

SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum


Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3000 Hatvan Vécsey u. 2/a

Telefon: +36207773496

E-mail: diszi@diszi.hu

OM azonosító: 203035/011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2022/000789


2024Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium