Környezetvédelmi technikus
Szakmajegyzék száma: 54 850 01
Ágazat neve: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Megszerezhető képesítés: Érettségivel hulladékfelvásárló- és gazdálkodó
Iskola rendszerű képzési idő: 4 ágazati képzés+1 szakképzési év
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges
Képzés munkarendje: Nappali
Képzési forma: Szakgimnázium
Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

Ezekben az intézményekben indul ilyen képzés: