Gyermekotthoni asszisztens
Szakmajegyzék száma: 54 761 01
Ágazat neve: -
Megszerezhető képesítés: Gyermekotthoni asszisztens
Iskola rendszerű képzési idő: 2 év
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges
Képzés munkarendje: Nappali
Képzési forma: Felnőttoktatás
yermekellátási alapfeladatokat lát el Megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési/gondozási tevékenységeinek szervezésében és a háztartási feladatok ellátásában Munkájához kapcsolódó dokumentációs feladatot lát el Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat Ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el

Ezekben az intézményekben indul ilyen képzés: