Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Szakmajegyzék száma: 54 140 01
Ágazat neve: IV. Pedagógia
Megszerezhető képesítés: Érettségi keretén belül megszerezhető képesítés: 32 140 01 Óvodai dajka és 52 761 01 Családsegítő asszisztens
Iskola rendszerű képzési idő: 4+1 év
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges
Képzés munkarendje: Nappali
Képzési forma: Szakgimnázium
A tanulók a szakmával kapcsolatos tantárgyak keretében betekintést nyernek a pedagógia, óvodapedagógia, ezen belül a kisgyermek gondozása, fejlesztése és nevelése, valamint a szociális munka, magas szintű alkalmazási területeibe. A szakmai érettségi vizsga megszerzése után erre az ágazati képzésre jelentkezők egy év alatt OKJ 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs végzettséget szerezhetnek. Olyan szociális és pedagógiai érzékenységgel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk iskolánkba, akik elhivatottságot éreznek a családok és gyermekek körében végzett segítő tevékenység végzése iránt.

Ezekben az intézményekben indul ilyen képzés: