Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
Szakmajegyzék száma: 35 345 01
Ágazat neve: Egyéb szolgáltatások
Megszerezhető képesítés: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
Iskola rendszerű képzési idő: 1 év
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges
Képzés munkarendje: Esti
Képzési forma: Felnőttoktatás
A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat. A szakember megfelelő informatikai és idegennyelv-tudással rendelkezik ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon fenntartani más vállalkozásokkal/vállalatokkal és szervezetekkel. A munkája során feladata a felelősségére bízott egység működésének irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása és betartatása, konkurencia-figyelés.

Ezekben az intézményekben indul ilyen képzés: