Szociális gondozó és ápoló
Szakmajegyzék száma: 34 762 01
Ágazat neve: -
Megszerezhető képesítés: Szociális gondozó és ápoló
Iskola rendszerű képzési idő: 3 év
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges
Képzés munkarendje: Nappali
Képzési forma: Szakközépiskola
A képzés 3 éves + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv. A 11. évfolyam végén a tanulók OKJ 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló képesítést szerezhetnek, amellyel nappali és bentlakásos szociális intézményekben helyezkedhetnek el. A szakiskolai tanulmányok befejezését követően 2 év alatt a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. A szociális gondozó és ápoló hiányszakma, ezért a szakközépiskolai tanulmányi eredmény függvényében ösztöndíjat kaphatnak a tanulók.

Ezekben az intézményekben indul ilyen képzés: