KÖNYVTÁR

A könyvtárában igénybe vehető szolgáltatások:

 • Kölcsönzés
 • Tájékoztatás
 • Helyben olvasás
 • Az iskolai könyvtár számítógépes katalógusának használata
 • Más könyvtárak online katalógusainak használata
 • Az iskolai munkához szükséges internetes keresések
 • Zenehallgatás (fülhallgatóval)
 • Számítógép-használati lehetőségek (szövegszerkesztés, prezentáció készítése)
 • Előjegyzés

Elérhetőség:

E-mail cím: meszaros.livia@diszi.hu

Telefonszám: 70/641-2910

 Nyitva tartás:

Hétfő: 8.00-15.00

Kedd: 8.00-15.00

Szerda: 8.00-15.00

Csütörtök: 8.00-15.00

Péntek: 8.00-13.00

 Könyvtárostanár: Mészáros Lívia

 Kölcsönzési előírások:

 •  A kiválasztott dokumentumok leltári számát és címét a kölcsönző jelenlétében a könyvtárostanár feljegyzi a kölcsönző füzetbe, s a kölcsönzővel aláíratja.
 • Visszaszolgáltatáskor az aznapi dátummal a könyvtáros igazolja a visszaadást.
 • Egyszerre 3 könyv kölcsönözhető 3 hét időtartamra, és kétszer hosszabbítható a kölcsönzési időtartam. (kivétel: A tartós tankönyvek, ezeket egy tanévre kölcsönözhetik pl. atlasz)
 • A kölcsönzési határidő három hét, de a könyvtár fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelentkező igények kielégítése érdekében a kölcsönzött dokumentumokat visszakérje RENDKÍVÜLI ESETBEN (pl. verseny, könyvtári rendezvény stb.)

 

Könyveken kívül kölcsönözhetők 1-1 napra egyes kézikönyvek, szótárak is az iskolában tanító tanároknak. A nevelők egyéb információhordozókat –videofilm, CD, DVD, CD-ROM – is kikérhetnek, mely munkájukhoz szükségesek.

A tanév végéig – az utolsó előtti tanítási hétig – minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni.

Nyári időszakra csak rendkívül indokolt esetben elsősorban tartós tankönyvet lehet kölcsönözni.

Az iskola dolgozói és tanulói – iskolai munkaviszonyuk megszűnése esetén – elszámolásuk alkalmával– a könyvtárossal igazoltatni tartoznak, hogy a könyvtárral szemben visszaszolgáltatási vagy kártérítési kötelezettségük nincs.

Iskolai könyvtárunk tevékenységrendszeréről

Iskola és könyvtár egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Mindkettő története a messze távoli múltba vezet vissza, lényegében egyidősek az emberi civilizáció történetével. Kezdettől összetartoznak: ahol iskola létrejött ott azonnal vagy rövid időn belül megjelent a könyvtár is.

 

Az iskolai könyvtár helye, szerepe és feladatrendszere az iskolánkban

Az iskolai könyvtárunk az iskolánk szerves része, ahol elsődleges feladata:

 • a tanulók és a tanárok igényeinek kielégítése és fejlesztése a könyvtárban.
 • az iskolában folyó pedagógiai tevékenységhez, a nevelő-oktató munkához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása és megőrzése,
 • továbbá a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása, mely szerves része az intézmény reálpedagógiai tevékenységrendszerének.

Az iskolai könyvtárunk olyan ideális szellemi műhely, ahol a tanulók a könyvtári gyakorlatot végzik a könyvtáros és más szakos tanárok irányításával, az órák után pedig a tanulók és a tanárok egyénileg vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait, például a könyvtárostanár tanácsadó, tájékoztató funkciójából származó szolgáltatásokat.

 

Az iskolai könyvtár az intézményben nem elkülönülő, önálló szervezeti egység, hanem az iskolánk szerves része.

A könyvtárostanár munkája a nevelőtestületi munka szerves része, a helyi pedagógiai programban megfogalmazott cél és feladatsor szerint.

 

“A könyvek azért vannak, hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt mi a fejünket valami jobbra használjuk. Az ismeretek számára a könyv biztosabb otthont nyújt. Az én fejemben bármilyen könyvszagú ismeretnek a felezési ideje néhány hét. Így hát az ismereteket biztos megőrzésre a könyveknek, könyvtáraknak hagyom, és inkább horgászni megyek, néha halra, néha új ismeretekre..”

                                  Szent-Gyögyi Albert