KÖNYVTÁR

Mesél a könyvtár

Egy kis történetiség

Az iskolánk könyvtára 1972-től működik Hegyi Ferenc könyvtáros vezetésével a Madách utcai épületben. Öt éven belül két könyvtáravatás is volt: 1974-ben 72 m2 alapterületű volt, rá öt évre 1979-ben 210 m2-esre bővítették az iskola könyvtárát, mert már akkor is fontosnak tartották az iskola és a könyvtár kapcsolatát. A könyvtár az iskola szerves része. Nagy hangsúlyt fektettek a partnerkapcsolatra, egymás munkájának az megismerésére és megbecsülésére, amely közös nevezőre hozza, azonos cél érdekében mozgósítja a tanárokat és a könyvtárost. Ennek érdekében az iskola könyvtárosa megszervezte a könyvtárismeretei szakkört. Akkor 6100 kötetes könyvállomány, 35 féle folyóirat és hanglemezek álltak a tanulók és a tanárok rendelkezésére. A kölcsönzési idő heti 24 óra volt. A könyvtár szabadpolcos kölcsönzőből, olvasóteremből, klubszobából és a könyvtáros irodájából állt.

Hegyi Ferenc nyugdíjba vonulása után Friedrich Tünde váltotta 1983-ban a könyvtárost. 1990-es évek elején a könyvtár átköltözött az iskola főépületének földszintjére. Több kis helyiségre, olvasótermekre és a könyvtáros irodájára tagolódott a könyvtár.  Több éven keresztül több pályázaton vett részt a könyvtáros, annak érdekében, hogy megszépüljön, korszerűsödjön iskolánk könyvtára. Ezen beruházásokból valósult meg a könyvtár bútorzatának cseréje, amelyhez a szakmunkát iskolánk tanulói végezték. Nem mellékesen be tudott szerezni hi-fi tornyot, videót, DVD-lejátszót, televíziót, több számítógépet és nyomtatót is az intézmény könyvtára. A SOROS Alapítvány támogatásával nyolc éven keresztül 10-20 féle folyóirattal is bővült az állomány.

Friedrich Tünde nyugdíjba menetele után 2009-2011 között Székely Beatrix volt a könyvtárostanár az iskolánkban. Ebben az évben költözött fel jelenlegi helyére a könyvtár a 3. emeletre, mert a középiskolákat összevonták, és a régi könyvtárat átalakították főigazgatósággá.  Több könyvtári versenyen is sikeresen képviselték iskolánkat diákjaink. Ebben az időszakban vált hagyománnyá a Mikulás-ünnepség.

A Heves Megyei SZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ISKOLAI KÖNYVTÁRA mintegy 8023 db állományával (könyv, CD, CD-ROM), a tankönyvtárunkban meglévő tankönyvekkel, és az internet-hozzáféréssel rendelkező számítógéppel áll tanulóink és tanáraink rendelkezésére. A könyvtár nyitvatartási ideje 33 óra. Három alkalommal pályáztunk sikeresen az OTP Fáy András Alapítvány Könyvhullám pályázatára, melynek segítségével bővült a könyv- és folyóirat állományunk is. Sőt az egyik évben két e-book olvasót is nyert az iskola könyvtára, amelyet folyamatosan használunk.

 

Mindennapok

Tanórai foglalkozások tartása (könyvtárhasználati ismeretek a könyvtárostanár által, könyv- és könyvtárhasználat szaktárgyakhoz kapcsolódóan szaktanárok által). A DISZI könyvtárának egyik fontos feladata, a könyvtárban található könyvek zavartalan kölcsönzésének biztosítása, a tanulók tankönyveinek ellátása, valamint a könyvtárhasználati órák megtartása 9-10. évfolyamon, amely egész tanévben zajlik, az iskola könyvtárostanára, és az osztályfőnök egyeztetésével.

Felkérés esetén, a tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztató stb.) szervezésében, megtartásában való részvétel.

Az iskola könyvtára vizsga- és rendezvény helyszínként is működik egész tanévben. Ebben a feladatban is részt vesz a könyvtárostanár.

Iskolánk diákja szeretnek a barátságos könyvtári környezetbe beülni szünetekben, a tanórák után találkozni a barátokkal, amíg várnak a buszra, vonatra. Mire is használják a DISZI tanulói az iskola könyvtárát? A házi olvasmányok kölcsönzésére (más néven kötelező olvasmányok kölcsönzése). Helyben olvasásra, helyben használatra; Kutatás, házi feladat készítésére, internetezésre; filmnézésre, zenehallgatásra, társasjátékozásra, sakkozásra;

 

Hagyományaink

Több éves hagyomány iskolánkban a Mikulás-ünnepség szervezése dolgozóink gyermekei és unokái számára. A hagyományhoz tartozik az is, hogy a műsort minden évben iskolánk diákjai adják, a műsor egyik szervezője, lebonyolítója az iskola könyvtárostanára. Nagyon nagy az érdeklődés a mai napig.

Házi vetélkedőket is szoktunk szervezni az DISZI könyvtárban, amelynél célunk ötvözni a különböző műveltségterületeket a könyvtárhasználattal. Ilyen vetélkedők a következők: a költészet napja, a víz világnapja, a Föld napja, a népmese napja, és az iskolánk névadójáról, Damjanich Jánosról is megemlékezünk. Minden évben itt fedezik fel az új vers- és prózamondó tehetségeket. Végezetül több éves hagyomány, hogy iskolánk részt vesz a nemzetközi könyvjelzőcsere-programban, amelynek célja az iskolai könyvtárak- és az olvasás népszerűsítése. Diákjaink az elmúlt évek során könyvjelzőt cseréltek portugál, horvát, román és szolnoki diákokkal.

 

„A könyv az iskola lelke.”

Comenius